Sáng ngày 20/10, Bộ phận chuyên môn trường tiểu học số 1 Phước Quang tổ chức cuộc thi " Viết chữ đẹp cấp trường"