Một số hình ảnh của tổ công tác đến thăm trường theo Đề án “Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030” chuỗi chương trình tập huấn phát triển bóng rổ học đường hợp tác cùng Jr NBA( Jr NBA coaches Acade Academy)